Mała forma przestrzenna według toruńskiego pomnika Kopernika