Prace nad wydaniem dzieł Kopernika

Prace nad wydaniem dzieł Kopernika

pokaż treść

Biskup, Marian, Regesta Copernicana: (calendar of Copernicus' papers). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...