Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

  • Twórca: Fot. Jerzy Strzelecki
  • Opis: Należący do biskupów warmińskich gotycki zamek w Lidzbarku był miejscem, w którym Kopernik mieszkał w latach 1503-1509. W murach zamku powstał najprawdopodobniej zarys teorii heliocentrycznej znany jako "Commentariolus" oraz przekład "Listów obyczajowych" Teofilakta Symokatty.