Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia w kręgu zainteresowań Kopernika

  • Leszek Zygner
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wszechstronne zainteresowania Mikołaja Kopernika, wśród których prym wiodła niewątpliwie astronomia, dotyczyły też szeroko rozumianej ekonomii.

Koncepcje ekonomiczne na przestrzeni dziejów

  • Leszek Zygner
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika miały swoje źródło w europejskiej myśli ekonomicznej, a szczególności teorii dotyczącej pieniądza, której geneza sięga starożytności.

Pieniądz i ekonomia w czasach Kopernika

  • Leszek Zygner
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czasy Kopernika to okres ważnych przemian gospodarczych Europy, a zwłaszcza dającego się coraz bardziej zauważyć dualizmu w rozwoju ekonomicznym Europy Zachodniej oraz Europy Środkowowschodniej.

Traktat o biciu monety i poglądy Kopernika

  • Leszek Zygner
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Traktat Mikołaja Kopernika o reformie monety pruskiej powstał w trzech wersjach w latach 1517–1526.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański