Wojciech Jarzębowski, Medal z okazji 400. rocznicy wydania „De revolutionibus”