Minikalkulator Kopernik

Minikalkulator Kopernik

  • Data: 1953
  • Opis: Prosty aparat do liczenia produkcji polskiej. Wykonywał podstawowe działania matematyczne - dodawanie i odejmowanie
  • Lokalizacja: Muzeum Okręgowe w Toruniu