Znaczki z serii „Kopernik i Konarski”

Znaczki z serii „Kopernik i Konarski”

  • Data: 1923
  • Opis: Znaczki nr 164 i 166 o wartości 1000 i 5000 marek z serii „Kopernik i Konarski” wydane z okazji 450. rocznicy urodzin Kopernika i 150. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
  • Lokalizacja: Muzeum Okręgowe w Toruniu