Kopernik jako humanista

Kopernik jako humanista

pokaż treść

Bruchnalski, Wilhelm, Kopernik jako przedstawiciel epoki przełomu. Lwów: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1923.

Przeczytaj...

pokaż treść

Chandrasekhar S., Copernicus: from humanism to inquisition, The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Tom 29, Nr 6, s. 27–30. Washington: Educational Foundation for Nuclear Science, 1973.

Przeczytaj...