Pobyt we Włoszech

Pobyt we Włoszech

pokaż treść

Sighinolfi, Lino, Domenico Maria Novara e Nicolo Copernico: allo studio di Bologna. Modena: G. Ferraguti e C. Tipografi, 1920.

Przeczytaj...

pokaż treść

Wołyński, Artur, Kopernik w Italji czyli dokumenta italskie do monografji Kopernika. Cz. 1. Poznań: nakładem Tygodnika Wielkopolskiego, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Wołyński, Artur, Kopernik w Italji czyli dokumenta italskie do monografji Kopernika. Cz. 2. Poznań: nakładem Tygodnika Wielkopolskiego, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hipler, Franz, Kopernikus in Bologna. Königsberg (Pr.): Thomas & Oppermann, 1876.

Przeczytaj...

pokaż treść

Górski, Karol, Studenci z Prus w Bolonii w XIV-XV wieku. Olsztyn: Komunikaty Mazursko-Warmińskie ; nr 1-4, s. 3-20, 1989.

Przeczytaj...