Projekt cokołu pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu ze studzienką