Listy Kopernika

Listy Kopernika

W archiwaliach polskich zachowanych jest kilkanaście listów osobistych Mikołaja Kopernika, które zostały w ostatnich dekadach zdigitalizowane, przetłumaczone i opracowane.