Józef Markiewicz-Nieszcz, Plakieta z okazji 500. rocznicy urodzin Kopernika