Pokój Kopernika

Pokój Kopernika

  • Opis: Widok ogólny Pokoju Kopernika w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius UJ. Na pierwszym planie instrumentarium Marcina Bylicy z Olkusza: astrolabium, globus nieba i torquetum z lat 80. XV wieku, wykonane przez Hansa Dorna w Budzie, dar Marcina Bylicy. W głębi portret Kopernika.
  • Lokalizacja: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego