Krater Copernicus na Księżycu

Krater Copernicus na Księżycu

  • Data: 1972
  • Opis: Nazwę "Copernicus" nosi jeden z większych kraterów na Księżycu, widoczny z ziemi przez lornetkę. Jego dno mierzy 93 km średnicy.Nazwę "Copernicus" nosi jeden z większych kraterów na Księżycu, widoczny z ziemi przez lornetkę. Jego dno mierzy 93 km średnicy.Nazwę "Copernicus" nosi jeden z większych kraterów na Księżycu, widoczny z ziemi przez lornetkę. Jego dno mierzy 93 km średnicy.Nazwę "Copernicus" nosi jeden z większych kraterów na Księżycu, widoczny z ziemi przez lornetkę. Jego dno mierzy 93 km średnicy.Nazwę "Copernicus" nosi jeden z większych kraterów na Księżycu, widoczny z ziemi przez lornetkę. Jego dno mierzy 93 km średnicy.
  • Lokalizacja: NASA