Sympozja, konferencje i sesje

Sympozja, konferencje i sesje

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 1, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique: Conférences du Symposium de l'UIHPS. Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 2, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique: Conférences du Symposium de l'UIHPS, Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 3, Astronomy of Copernicus and its background, proceedings of the Joint Symposium of the IAU and the IUHPS, cosponsored by the IAHS, Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Łukaszewicz, Witold Przemówienie powitalne JM Rektora Witolda Łukaszewicza na sesji „Człowiek i Kosmos” Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Krakowskie obchody 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika: do użytku wewnętrznego: 17 grudnia 1973 / Komitet Obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Krakowie. Kraków: 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Woszczyk, Andrzej Międzynarodowe Kongresy Kopernikowskie w Polsce. Warszawa: Wszechświat ; z. 9, s. 245–248, 1974.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański