Bronisław Chromy, Medal „W 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika”, 1973