Mikołaj Kopernik - Sejmik Generalny w Grudziądzu 21 III 1522