Astronomia

Astronomia

Astronomia w kręgu zainteresowań Kopernika

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

W dziele O obrotach Mikołaj Kopernik kilkakrotnie określił swój stosunek do nauki o wszechświecie.

Rozwój astronomii od starożytności do XV wieku

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

Od czasów starożytnych aż po epokę renesansu astronomia skupiała się na jak najdokładniejszym opisie ruchów ciał niebieskich, obserwowanych gołym okiem: gwiazd, a przede wszystkim planet wraz ze Słońcem i Księżycem.

Przedkopernikańskie poglądy kosmologiczne

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

Najdawniejsze poglądy na budowę wszechświata wywodziły się z mitów genezyjskich i wiązały się z ubóstwieniem ciał niebieskich.

Astronomia w czasach Kopernika

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

Astronomiczne zainteresowania Kopernika rozwinęły się w okresie znaczącego postępu w astronomii europejskiej, jaki dokonał się w drugiej połowie XV w. Istotny wkład wnieśli tutaj Georg Peurbach i Johannes Müller, zwany Regiomontanusem.

Przyrządy astronomiczne Kopernika

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

Konstruując swój system świata i przedstawiając go w dziele O obrotach, Mikołaj Kopernik wykorzystywał obserwacje dawnych astronomów i własne, robiąc to w sposób wypracowany jeszcze przez Klaudiusza Ptolemeusza: materiał obserwacyjny był ograniczony do minimum, niezbędnego do obliczenia parametrów modeli planetarnych.

Geneza odkrycia: teoria heliocentryczna

 • Michał Kokowski
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii Nauki PAN

Prace Kopernika nad teorią heliocentryczną poprzedziło dostrzeżenie przez niego dwóch zasadniczych trudności w uznawanych w jego czasach przez astronomów, filozofów oraz teologów różnych wersjach teorii geocentrycznych.

Dzieje publikacji „De revolutionibus”

 • Teresa Borawska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kilka lat po powrocie ze studiów włoskich Kopernik opracował pierwszy zarys teorii heliocentrycznej w postaci tzw. Komentarzyka (Commentariolus).

Istota odkrycia Kopernika

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

U podstaw astronomii Kopernika nie leżały obserwacje astronomiczne, chociażby najdokładniejsze, lecz rozmyślania nad harmonią kosmosu.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański