Niezrealizowany projekt znaczka z okazji Międzynarodowego Roku Kopernikowskiego