Stefan R. Koźbielewski, Plakieta z okazji XVIII Międzynarodowego Kongresu Historii Medycyny w Warszawie