Kopernik jako prawnik

pokaż treść

Sadowski, Piotr, Prawno-społeczna działalność Mikołaja Kopernika. Opole: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, t. 4, 2007.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian, Działalność publiczna Mikołaja Kopernika. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian, Nicolaus Copernicus im öffentlichen Leben Polens. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Przeczytaj...