Kopernik w Krakowie (1491-1495)

Kopernik w Krakowie (1491–1495)

Studia na Akademii Krakowskiej

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dzięki wsparciu finansowemu wuja Łukasza Watzenrodego Mikołaj Kopernik wspólnie ze starszym bratem Andrzejem rozpoczął jesienią 1491 r. studia na wydziale sztuk wyzwolonych w Krakowie. 

Pamiątki kopernikańskie w Krakowie

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nie znamy niestety miejsca zamieszkania Kopernika w czasie krakowskich studiów. Wprawdzie statuty nakazywały scholarom pobyt w bursach, ale przyszły astronom mógł mieszkać prywatnie u swoich krewnych.